ტვირთების სახმელეთო გადაზიდვა შვედეთის მიმართულებით - Translive ციფრული ფორვარდერი

სახმელეთო გადაზიდვები შვედეთში

საერთაშორისო ლოგისტიკური კომპანია Translive უზრუნველყოფს ტვირთების გადაზიდვას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, მათ შორის შვედეთის მიმართულებით. გადაზიდვები ხორციელდება ძირითადად სახმელეთო მეთოდით, ვინაიდან საავტომობილო მარშრუტი ოპტიმალურია და უალტერნატივო ყველა დანარჩენ მეთოდთან შედარებით, რადგან უფრო მოქნილია და უფრო სწრაფიც.
ჩვენს მთავარ ამოცანას წარმოადგენს ნაკლები დანახარჯებით მაქსიმალური ეფექტის მიღება როგორც ტვირთის მფლობელის მხარეს, ისე გადამზიდებისთვის.

banner

როგორ ხდება ტვირთების გადაზიდვა შვედეთში ?

საერთაშორისო ციფრული ლოგისტიკური კომპანია Translive ახორციელებს ტვირთების გადაზიდვას შვედეთის მიმართულებით როგორც ექსპორტის, ისე იმპორტის შემთხვევაში.

banner

ტრანსლაივის უპირატესობები

ტრანსლაივი ლოგისტიკურ საქმიანობას ბევრად ეფექტურს ხდის და აუმჯობესებს თქვენს შემოსავლებს.

innovation

მოქნილობა

მარტივია ტვირთის/შეკვეთის განთავსება და გადაზიდვისთვის საჭირო ტრანსპორტის მოძიება უმოკლეს ვადებში.

innovation

კონკურენტული ფასები

პლატფორმა იძლევა შესაძლებლობას სწრაფად მიიღოთ ოპტიმალური შეთავაზება პლატფორმაზე დარეგისტრირებული ასობით გადამზიდავისგან.

innovation

სისწრაფე

პირობებზე შეთანხმებისთანავე ხდება დოკუმენტაციის მომენტალური გენერაცია, ერთი კლიკით ხელმოწერა და გადაზიდვის პროცესის დაწყება.

innovation

დაცულობა

ჩვენი ყველა ტვირთი (თითოეულ გადაზიდვაზე) დაზღვეულია 100%-ით კომპანია ალდაგის მიერ.

ხშირად დასმული კითხვები

რა დრო სჭირდება შვედეთში ტვირთების გადაზიდვას?

select

სტანდარტულ შემთხვევაში, როდესაც არ არსებობს ჩვენგან დამოუკიდებელი დამაბრკოლებელი გარემოებები და შეფერხების გარეშე ხდება გადაადგილება, ტრანსპორტირების დრო შვედეთის მიმართულებაზე სახმელეთო მარშრუტით შეადგენს 14-16 დღეს. შვედეთიდან, ან პირიქით, ტვირთის გადაზიდვისას მნიშვნელოვანია რამდენიმე ფაქტორის გათვალისწინება:

 1. ლოკაცია - სატრანზიტო დროზე მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს მანძილი და გეოგრაფიული თავისებურებები, რომლებიც გზად იწვევს არაერთგვაროვან დაბრკოლებებს სატრანსპორტო საშუალებებისთვის.
 2. ტვირთის ტიპი - ყველა ტვირთი მოითხოვს, როგორც შესაბამის სატრანსპორტო საშუალების შერჩევას, ასევე საჭიროებს სპეციფიურ პროცედურებს და საერთაშორისო სტანდარტით გათვალისწინებული კრიტერიუმების დაკმაყოფილებას. ხშირად ეს აისახება დოკუმენტაციის გაფორმება/მომზადებაზე და ტვირთის შემოწმების პროცესზე.
 3. სატრანსპორტო საშუალების ტიპი - ეს უკანასკნელი მნიშვნელოვნად მოქმედებს გადაზიდის პერიოდზე, ვინაიდან სხვადასხვა სატრანზიტო პერიოდი გააჩნია საჰაერო, სახმელეთო, საზღვაო, თუ სარკინიგზო სატრანსპორტო საშუალებებს.
 4. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ შვედეთიდან უმეტესად გამოიყენება ბორანით ტრანსპორტირება.
)

რა ტიპის ტვირთების გადაზიდვაა შესაძლებელი შვედეთის მიმართულებით?

select

 • სტანდარტული - ტვირთები, რომლებიც არ მოითხოვენ განსაკუთრებული გადაზიდვის პირობებს და არ განეკუთვნებიან სახიფათო ან არაგაბარიტული ტვირთების სახეობას.
 • ტემპერატურული რეჟიმის საჭიროების მქონე - გადაზიდვის პროცესში ესაჭიროება ტემპერატურული კონტროლი, ძირითადად ასეთია საკვები პროდუქტების უმრავლესობა, მედიკამენტები, ნერგები და ა.შ
 • არაგაბარიტული - ტვირთები, რომლებიც გამოირჩევიან განსხვავებული, არასტანდარტული ზომებით და სჭირდებათ შესაბამისი მისაბმელი. არაგაბარიტული ტვირთის გადაზიდვისთვის ხშირად იგეგმება სპეციალური მარშტუტები და გადაზიდვა ხდება სპეციალური წინასწარ გაწერილი პროტოკოლით.
 • ADR - ეს არის სახიფათო კატეგორიის ტვირთები, რომლებიც ერთიანდებიან 9 ქვეჯგუფში და თითოეული ამ ცხრა კატეგორიიდან ექვემდებარება ტრანსპორტირებას კონკრეტული წესების დაცვით. ამისთვის აუცილებელია დაცული იყოს უსაფრთხოების ნორმები და შესაბამისი აუცილებელი დოკუმენტები.
 • ასევე ევროპიდან ხშირია კონსოლიდირებული ტვირთები - ანუ ტვირთები რომლებითაც ვერ ივსება ერთი მანქანა სრულად, ან ერთი კონტეინერი სრულად და საჭიროებს სხვა ტვირთის მფლობელებთან ერთად გაერთიანებას და ერთად ტრანსპორტირებას. ასეთ შემთხვევაში ტვირთის მფლობელებს ეძლევათ საშუალება, ევროპიდან 14-16 დღის განმავლობაში ადგილზე მიიღონ სასურველი პროდუქცია.

როგორ ითვლება გადაზიდვის ღირებულება შვედეთის მიმართულებაზე?

select

ტვირთის გადაზიდვის ტარიფის დასადგენად აუცილებელია ვიცოდეთ:

 1. ზუსტი მისამართები (დატვირთვის და დაცლის ადგილების);
 2. ექსპორტის დოკუმენტების გამზადების ადგილი;
 3. განბაჟების ადგილი;
 4. ტრანსპორტირების ტიპი;
 5. ტვირთის მახასიათებლები (ზომა, წონა) და საჭიროებები, კერძოდ (ტემპერატურული უზრუნველყოფა, დატვირთვის ტიპი: გვერდითა, ზედა და უკანა კარიდან) ;
 6. დატვირთვის თარიღი ;
 7. ყველა დამატებითი მოთხოვნა, დამკვეთის მხრიდან ასეთის არსებობის შემთხვევაში.
შესაბამისი ინფორმაციის საფუძველზე შესაძლებელი ხდება ფასთა გამოკითხვა და შესაბამისი კონკურენტული ტარიფის შეთავაზება ტვირთის მფლობელებისთვის.

dots

მარტივი და კომფორტული სერვისი საქართველოდან შვედეთის მიმართულებით და პირიქით.

ჩვენ ვაერთიანებთ შვედეთის მიმართულებაზე მომუშავე გადამზიდავებს Translive-ს ციფრულ სივრცეში, რომლებთანაც უკვე მრავალწლიანი ურთიერთთანამშრომლობის გამოცდილება გაგვაჩნია. შესაბამისად, ჩვენთვის არ წარმოადგენს სირთულეს ამ მიმართულებაზე ნებისმიერი სპეციფიკის ტვირთისთვის გამართული ლოგისტიკური სერვისის დაგეგმარება და განხორციელება. Translive არის თანამედროვე სტანდარტებით შექმნილი ლოგისტიკური პლატფორმა, რომელიც განკუთვნილია როგორც ტვირთის მფლობელებისთვის, ისე გადამზიდავებისთვის და აგებულია იმ იდეით, რომ რაც შეიძლება მოკლე დროში და ყველაზე ეფექტურად შევძლოთ ლოგისტიკური პროცესების გამართვა.

app

ჩვენი გამოცდილება

რომელიც ლოგისტიკურ საქმიანობას ბევრად უფრო ეფექტურს ხდის და აუმჯობესებს თქვენს შემოსავალს.

2013

წლიდან ბარზარზე

40 000 +

შესრულებული გადაზიდვა

2 500

კორპორატიული კლიენტი

5 000 +

პარტნიორი გადამზიდავი